Бүлэг: 1979
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Ургамлын хорио цээр...)
2008 оны 5 дугаар сарын 28-ны өдөр
Улаанбаатар хот
Дугаар 190
Ургамал хамгааллын тухай хуулийн 7.1.4-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:
1. "Ургамлын хорио цээр тогтоосон үед баримтлах журам"-ыг хавсралтын ёсоор баталсугай.
2. Журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Монгол Улсын Шадар сайд М.Энхболд, Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайд Ц.Ганхуяг, бүх шатны Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай.
Монгол Улсын Ерөнхий сайд С.БАЯР
Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайд Ц.ГАНХУЯГ
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Ургамлын хорио цээр...)

2008 оны 5 дугаар сарын 28-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 190

Ургамал хамгааллын тухай хуулийн 7.1.4-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. “Ургамлын хорио цээр тогтоосон үед баримтлах журам”-ыг хавсралтын ёсоор баталсугай.

2. Журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Монгол Улсын Шадар сайд М.Энхболд, Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайд Ц.Ганхуяг, бүх шатны Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                                                                              С.БАЯР

Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайд                                                                                                    Ц.ГАНХУЯГ