A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2009 оны 1 дүгээр сарын 28-ны өдөр

Дугаар 28

Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ (Зарим цогцос оршуулах)

Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. "Зарим цогцос оршуулах журам"-ыг хавсралтын ёсоор баталсугай.

2. Энэ тогтоолыг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгийг жил бүр төсөвтөө тусган шийдвэрлэж байхыг аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт даалгасугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд С.БАЯР

Хууль зүй,дотоод хэргийн сайд Ц.НЯМДОРЖ