Бүлэг: 1979
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
НЭРЭМЖИТ БОЛГОХ ТУХАЙ /Рашмаагийн Гаваагийн/
2009 оны 3 дугаар сарын 18-ны өдөр
Улаанбаатар хот
Дугаар 78
Түүхэн үйл явдлыг тэмдэглэх, төр, нийгмийн зүтгэлтэн, гавьяат үйлстнийг алдаршуулах, дурсгалыг нь хүндэтгэх ажлыг зохион байгуулах журам, холбогдох байгууллагын саналыг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:
1. Зэвсэгт хүчний 013 дугаар ангийг хошууч генерал Рашмаагийн Гаваагийн.
2. Зэвсэгт хүчний 311 дүгээр ангийг хошууч генерал Гүрийн Рагчаагийн нэрэмжит тус тус болгосугай.
Монгол Улсын Ерөнхий сайд С.БАЯР
Боловсрол,соёл,шинжлэх
ухааны сайд Ё.ОТГОНБАЯР
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

НЭРЭМЖИТ БОЛГОХ ТУХАЙ /Рашмаагийн Гаваагийн/

2009 оны 3 дугаар сарын 18-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Дугаар 78

Түүхэн үйл явдлыг тэмдэглэх, төр, нийгмийн зүтгэлтэн, гавьяат үйлстнийг алдаршуулах, дурсгалыг нь хүндэтгэх ажлыг зохион байгуулах журам, холбогдох байгууллагын саналыг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. Зэвсэгт хүчний 013 дугаар ангийг хошууч генерал Рашмаагийн Гаваагийн.

2. Зэвсэгт хүчний 311 дүгээр ангийг хошууч генерал Гүрийн Рагчаагийн нэрэмжит тус тус болгосугай.

                    Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                    С.БАЯР

                   Боловсрол,соёл,шинжлэх

                          ухааны сайд                                                               Ё.ОТГОНБАЯР