A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2003 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр

Улаанбаатар хот

НИЙТЭЭР ТЭМДЭГЛЭХ БАЯРЫН БОЛОН ТЭМДЭГЛЭЛТ ӨДРҮҮДИЙН ТУХАЙ

НЭГДYГЭЭР БYЛЭГ

НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт

Хэвлэх

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийг тогтоож, тэдгээрийг тэмдэглэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

2 дугаар зүйл.Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хууль тогтоомж

Хэвлэх

2.1.Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Yндсэн хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, Үндэсний их баяр, наадмын тухай хууль, энэ хууль болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.

3 дугаар зүйл.Хуулийн нэр томъёо

Хэвлэх

3.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараахь нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:

3.1.1."нийтээр тэмдэглэх баярын өдөр" гэж улс орны хэмжээнд нийтээр амарч, баяр болгон тэмдэглэдэг өдрийг;

3.1.2."нийтээр тэмдэглэх тэмдэглэлт өдөр" гэж түүхэн болон тодорхой үйл явдалтай холбоотой, нийгмийн тодорхой давхаргыг хамарсан, бүх нийтээр тэмдэглэж заншсан өдрийг.

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

НИЙТЭЭР ТЭМДЭГЛЭХ БАЯРЫН БОЛОН ТЭМДЭГЛЭЛТ ӨДРҮҮД, ТЭДГЭЭРИЙГ ТЭМДЭГЛЭН ӨНГӨРҮҮЛЭХ

4 дүгээр зүйл.Нийтээр тэмдэглэх баярын өдөр

Хэвлэх

4.1.Нийтээр тэмдэглэх баярын өдөр:

4.1.1.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол Үндэсний их баяр наадам, Ардын хувьсгалын ойн баяр: 7 дугаар сарын 10, 11, 12, 13, 14, 15;

/Энэ заалтад 2022 оны 6 дугаар сарын 28-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан./

/Энэ заалтад 2014 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

4.1.2./Энэ заалтыг 2012 оны 11 дүгээр сарын 8-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

4.1.3.Цагаан сар: билгийн тооллын хаврын тэргүүн сарын шинийн 1, 2, 3;

/Энэ заалтад 2013 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

4.1.4.Шинэ жил: 1 дүгээр сарын 1;

4.1.5.Олон улсын эмэгтэйчүүдийн өдөр: 3 дугаар сарын 8;

4.1.6.Хүүхдийн баяр: 6 дугаар сарын 1.

4.1.7.Үндэсний эрх чөлөө, тусгаар тогтнолоо сэргээсний баярын өдөр: 12 дугаар сарын 29.

/Энэ заалтыг 2011 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

4.1.8.Их Эзэн Чингис хааны өдөр: Их Эзэн Чингис хаан мэндэлсэн билгийн тооллын өвлийн тэргүүн сарын шинийн 1.

/Энэ заалтыг 2012 оны 11 дүгээр сарын 8-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

4.1.9.Бүгд Найрамдах Улс тунхагласан өдөр: 11 дүгээр сарын 26.

/Энэ заалтыг 2016 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

4.1.10.Бурхан багшийн Их дүйчин өдөр: билгийн тооллын зуны тэргүүн сарын шинийн 15.

/Энэ заалтыг 2019 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

5 дугаар зүйл.Нийтээр тэмдэглэх тэмдэглэлт өдөр

Хэвлэх

5.1.Дор дурдсан тэмдэглэлт өдрийг Монгол Улсын хэмжээнд нийтээр тэмдэглэнэ:

5.1.1.Монгол Улсын Үндсэн хуулийн өдөр: 1 дүгээр сарын 13;

5.1.2.Монгол цэргийн өдөр: 3 дугаар сарын 18;

/Энэ заалтад 2011 оны 2 дугаар сарын 9-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

5.1.3.Эрүүл мэндийг хамгаалах өдөр: 4 дүгээр сарын 7;

5.1.4.Оюуны өмчийг хамгаалах өдөр: 4 дүгээр сарын 26;

5.1.5.Гэр бүлийн өдөр: 5 дугаар сарын 15;

5.1.6.Залуучуудын өдөр: 8 дугаар сарын 25;

5.1.7.Улс төрийн хэлмэгдэгсдийн дурсгалын өдөр: 9 дүгээр сарын 10;

5.1.8.Байгаль орчныг хамгаалах өдрүүд: 9 дүгээр сарын дөрөв дэх долоо хоног;

5.1.9.Ахмадын өдөр: 10 дугаар сарын 1;

5.1.10. Монгол Улсын нийслэл хотын өдөр: 10 дугаар сарын 29;

/Энэ заалтад 2021 оны 7 дугаар сарын 7-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

5.1.11.Ардчилал, хүний эрхийн өдөр: 12 дугаар сарын 10;

/Энэ заалтад 2004 оны 12 дугаар 9-ний өдөр өөрчлөлт орсон/

5.1.12. Эх орончдын өдөр: гуравдугаар сарын 1;

/Энэ заалтыг 2004 оны 12 дугаар сарын 9-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

5.1.13.Шинэ ургацын өдрүүд: 9 дүгээр сарын 5-наас 10 дугаар сарын 20;

/Энэ заалтыг 2007 оны 8 дугаар сарын 2-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

5.1.14./Энэ заалтыг 2007 оны 8 дугаар сарын 16-ны өдрийн хуулиар нэмсэн/

/Энэ заалтыг 2011 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/

5.1.15.Монгол Улсын төрийн далбааны өдөр: 7 дугаар сарын 10.

/Энэ заалтыг 2009 оны 6 дугаар сарын 11-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/

5.1.16.Бүгд Найрамдах Улс тунхагласан өдөр: 11 дүгээр сарын 26.

/Энэ заалтыг 2012 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийн хуулиар нэмсэн, 2016 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон/,

5.1.17.Үндэсний бичиг соёл, номын өдрүүд: 5 болон 9 дүгээр сарын гурав  дахь долоо хоногийн Бямба, Ням гараг.

/Энэ заалтыг 2021 оны 7 дугаар сарын 02-ны өдрийн хуулиар нэмсэн./

5.2.Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдээс бусад ой, түүхэн үйл явдал, салбарын болон зарим ажил мэргэжлийн ажилтан, ажилчдын өдөр, энэ хуульд зааснаас бусад олон улсын байгууллагаас дэлхий нийтээр тэмдэглэхээр тогтсон тэмдэглэлт өдрийг Засгийн газар тогтооно.

6 дугаар зүйл.Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх

Хэвлэх

6.1.Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийг тэмдэглэн өнгөрүүлэхэд төрийн ёслолын арга хэмжээг зохион байгуулж болно. Төрийн ёслолын журмыг Монгол Улсын Ерөнхийлөгч батална.

/Энэ хэсэгт 2014 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/

6.2.Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийг зардал багатай, хуульд өөрөөр заагаагүй бол нэг өдрөөс илүүгүй хугацаагаар тэмдэглэнэ.

6.3.Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн үеэр улсын болон орон нутгийн төсвөөс санхүүжүүлэх уралдаан, тэмцээний бай, шагнал нь Yндэсний их баяр наадмын бай шагналаас илүүгүй байна.

7 дугаар зүйл.Төрийн болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын бүрэн эрх

Хэвлэх

7.1.Засгийн газар энэ хуулийн 5.2-т заасан баярын болон тэмдэглэлт өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх журам баталж, төсөвт тусгагдсан зардлын гүйцэтгэлд хяналт тавина.

7.2.Аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал энэ хуулийн 4, 5 дугаар зүйлд зааснаас бусад орон нутгийн хэмжээнд тэмдэглэх тэмдэглэлт өдрийг тогтоож, тэдгээрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх журам, зардлыг батална.

7.3.Аймаг, сум, нийслэл, дүүргийн Засаг дарга төсөвт зардлыг хэтрүүлэхгүйгээр баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлыг зохион байгуулна.

/Энэ хэсэгт 2022 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан./

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

БУСАД ЗҮЙЛ

8 дугаар зүйл.Хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага

Хэвлэх

8.1.Энэ хуулийг зөрчсөн албан тушаалтанд Төрийн албаны тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

8.2.Энэ хуулийг зөрчсөн хүн, хуулийн этгээдэд Зөрчлийн тухай хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

/Энэ зүйлийг 2015 оны 12 дугаар сарын 4-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА С.ТӨМӨР-ОЧИР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2023.08.22-ны өдрийн орчуулга)                                                    Unofficial translation

 

LAW OF MONGOLIA

December 18, 2003                                                                                 Ulaanbaatar city

 

ON PUBLIC HOLIDAYS and OBSEVANCES

 

CHAPTER ONE

GENERAL PROVISIONS

Article 1.Purpose of the Law

1.1.The purpose of this Law is to determine public holidays and observances, and to regulate relations in connection with their celebration.

Article 2.Legislation on public holidays and observances

2.1.Legislation on public holidays and observances shall consist of the Constitution of Mongolia, the Law on Labor, the Law on National Festival Naadam, this Law and other legislative acts enacted in conformity therewith.

Article 3.Terms of the Law

3.1.The following terms used in this Law shall have the following meanings:

3.1.1."a public holiday" shall mean a day that is publicly rested and celebrated as a holiday throughout the country;

3.1.2."an observance" shall mean a day that is associated witha historical or specific event, involves a certain social class, and is an accustomed to be celebrated publicly.

CHAPTER TWO

PUBLIC HOLIDAYS AND OBSERVANCES AND THEIR CELEBRATION

Article 4.Public holidays

4.1.Public holidays shall be:

4.1.1.unless otherwise specified by law, the National Festival Naadam and the Anniversary of the Mongolian People's Revolution: 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th of July;

/This sub-paragraph was amended by the law as of July 1, 2014/

/This sub-paragraph was amended by the law as of June 28, 2022/

4.1.2. /This sub-paragraph was invalidated by the law as of November 8, 2012/

4.1.3.White moon days: the first three days of the first spring month according to the lunar calendar;

/This sub-paragraph was amended by the law as of November 28, 2013/

4.1.4.New Year: 1st of January;

4.1.5.International Women's Day: 8th of March;

4.1.6.Children's Day: 1st of June;

4.1.7.National Freedom and Independence Day: 29th of December;

/This sub-paragraph was added by the law as of December 23, 2011/

4.1.8.Genghis Khan's Day: Chinggis Khaan's birthday - the first day of the first winter month according to the lunar calendar;

/This sub-paragraph was added by the law as of November 8, 2012/

4.1.9.Day of the Proclamation of the People's Republic: 26th of November;

/This sub-paragraph was added by the law as of November 18, 2016/

4.1.10.Buddha's Day of the Great Dimension: 15th of the first summer month according to the lunar calendar.

/This sub-paragraph was added by the law as of December 20, 2019/

Article 5.Observances

5.1.The following observances shall be celebrated throughout Mongolia:

5.1.1.Constitution Day of Mongolia: 13th of January;

5.1.2.Soldiers' Day of Mongolia: 18th of March;

/This sub-paragraph was amended by the law as of February 9, 2011/

5.1.3.Health Protection Day: 7th of April;

5.1.4.Intellectual property protection day: 26th of April;

5.1.5.Family Day: 15th of May;

5.1.6.Youth Day: 25th of August;

5.1.7.Memorial Day of political victims: 10th of September;

5.1.8.Environmental protection days: the fourth week of September;

5.1.9.Veteran's Day: 1st of October;

5.1.10.Capital City Day of Mongolia: 29th of October;

/This sub-paragraph was amended by the law as of July 7, 2021/

5.1.11.Democracy and Human Rights Day: 10th of December;

/This sub-paragraph was amended as of December 9, 2004/

5.1.12.Patriot's Day: 1st of March;

/This sub-paragraph was added by the law as of December 9, 2004/

5.1.13.New harvest days: from 5th of September to 20th of October;

/This sub-paragraph was added by the law as of August 2, 2007/

5.1.14. /This sub-paragraph was added by the law as of August 16, 2007/

/This sub-paragraph was invalidated by the law as of December 23, 2011/

5.1.15.National Flag Day of Mongolia: 10th of July;

/This sub-paragraph was added by the law as of June 11, 2009/

5.1.16.Day of the Proclamation of the People's Republic: 26th of November;

/This sub-paragraph was added by the law as of November 8, 2012 and invalidated by the law as of November 18, 2016/

5.1.17.National LiteraryCulture and books days: Saturday and Sunday of the third week of May and September.

/This sub-paragraph was added by the law as of July 2, 2021/

5.2.Except the public holidays and observances, the Government shall determine the date of the anniversary, historical events, days of employees and workers of the sector and certain professions, and observances established to be celebrated worldwide by international organizations other than those specified in this Law.

Article 6.Celebrating public holidays and observances

6.1.State ceremonies may be organized to celebrate public holidays and observances. The procedure for the state ceremony shall be approved by the President of Mongolia.

/This paragraph was amended by the law as of June 26, 2014/

6.2.Public holidays and observances shall be celebrated for less costly and no more than one day unless otherwise specified by law.

6.3.During public holidays and observances, the reward and prizes of contests and competitions to be financed from the state and local budgets shall be not higher than the prizes of the National Festival Naadam.

Article 7.Powers of state and local self-governing body

7.1.The Government shall approve the procedure for celebrating the holidays and observances specified in paragraph 5.2 of this Law and shall monitor the performance of the expenditure reflected in the budget.

7.2.The Citizens Representatives Khural of aimag and the Capital city shall determine the celebration date to be celebrated at the local level, other than those specified in Articles 4 and 5 of this Law, and shall approve the procedures and expenses for celebrating them.

7.3.Governors of aimag, soums, the Capital city, and districts shall organize celebrations of holidays and observances without exceeding the budgeted expenses.

/This paragraph was amended by the law as of April 22, 2022/

CHAPTER THREE

MISCELLANEOUS

Article 8.Liabilities to be imposed on the violators of the Law

8.1.Officials who violate this Law shall be subject to liability specified in the Law on Civil Service.

8.2.Any person or legal entity who violates this Law shall be subject to liability specified in the Law on Violations.

/This article was modified by the law as of December 4, 2015/

 

 

THE CHAIRMAN OF THE STATE GREAT KHURAL OF MONGOLIA TUMUR-OCHIR.S