A

A

A

  • Нүүр
  • Засгийн газрын тогтоол
  • ЭКСПОРТЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨРИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ /ЗГ-ын 2013-7-6-ны 239-р тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон/
Бүлэг: 1979

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

ЭКСПОРТЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨРИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ /ЗГ-ын 2013-7-6-ны 239-р тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон/

1998 оны 8 дугаар сарын 21-ний өдөр

Улаанбаатар хот

Дугаар 158

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь :

1."Экспортын үйлдвэрлэлийг дэмжих хөтөлбөр"-ийг хавсралтын ёсоор баталсугай.

2."Экспортын үйлдвэрлэлийг дэмжих хөтөлбөр"-ийг хэрэгжүүлэх ажлыг удирдан зохион байгуулах, зохицуулах, хяналт тавих үүрэг бүхий Үндэсний зөвлөлийг дараахь бүрэлдэхүүнтэйгээр баталсугай. Үүнд:

Зөвлөлийн дарга - Хөдөө аж ахуй, үйлдвэрийн сайд

Гишүүд: - Хөдөө аж ахуй, үйлдвэрийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга;