A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2008 оны 3 дугаар сарын 19-ний өдөр

Дугаар 112

Улаанбаатар хот

2008 ОНД ХУВЬЧЛАХ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 4, 33 дугаар зүйлийг үндэслэн Улсын Их Хурлын 2005 оны 48 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. "2008 онд хувьчлах хуулийн этгээдийн жагсаалт"-ыг хавсралтын ёсоор баталсугай.

2. Жагсаалтад тусгагдсан хуулийн этгээдийг хувьчлах ажлыг хууль тогтоомжийн дагуу холбогдох яамдтай хамтран зохион байгуулахыг Төрийн өмчийн хороо (Д.СУГАР)-нд даалгасугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд С.БАЯР

Сангийн сайд Ч.УЛААН