Бүлэг: 1979
УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ
ГУРИЛ, ХҮНСНИЙ БУУДАЙН НӨӨЦ БҮРДҮҮЛЭХ ТУХАЙ
2007 оны 12 сарын 27 өдөр
Төрийн ордон, Улаанбаатар хот
Дугаар 100
Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 43.1-д заасныг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:
1.Стратегийн хүнсний бүтээгдэхүүн гурилын хангамжийг сайжруулах, үнийг тогтворжуулах зорилгоор 15.0 мянган тонн гурил, 100.0 мянган тонн хүнсний буудайн нөөц бүрдүүлэхийг Засгийн газарт зөвшөөрсүгэй.
2.Гурил, хүнсний буудайн нөөц бүрдүүлэхэд шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэрийн саналыг боловсруулан Улсын Их Хуралд оруулж шийдвэрлүүлэхийг Монгол Улсын Засгийн газар /С.Баяр/-т даалгасугай.
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ЛҮНДЭЭЖАНЦАН
УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ГУРИЛ, ХҮНСНИЙ БУУДАЙН НӨӨЦ БҮРДҮҮЛЭХ ТУХАЙ

2007 оны 12 сарын 27 өдөр
Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

Дугаар 100

Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 43.1-д заасныг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

1.Стратегийн хүнсний бүтээгдэхүүн гурилын хангамжийг сайжруулах, үнийг тогтворжуулах зорилгоор 15.0 мянган тонн гурил, 100.0 мянган тонн хүнсний буудайн нөөц бүрдүүлэхийг Засгийн газарт зөвшөөрсүгэй.

2.Гурил, хүнсний буудайн нөөц бүрдүүлэхэд шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэрийн саналыг боловсруулан Улсын Их Хуралд оруулж шийдвэрлүүлэхийг Монгол Улсын Засгийн газар /С.Баяр/-т даалгасугай.

                                                                                             МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                      Д.ЛҮНДЭЭЖАНЦАН