Бүлэг: 1979
УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ
СТРАТЕГИЙН НӨӨЦИЙН БАРАА, МАТЕРИАЛЫН НЭР, ТӨРӨЛ БАТЛАХ ТУХАЙ
2008 оны 05 сарын 09 өдөр
Төрийн ордон, Улаанбаатар хот
Дугаар 30
Улсын нөөцийн тухай хуулийн 12.1.2, 13.1.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:
1.Монгол Улсын стратегийн нөөцийн бараа, материалын нэр, төрлийг хавсралт ёсоор баталсугай.
2.Стратегийн нөөцийн бараа, материалын нэр, төрлөөр нь байршил, тоо хэмжээг тогтоохыг Засгийн газарт даалгасугай.
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ЛҮНДЭЭЖАНЦАН
УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

СТРАТЕГИЙН НӨӨЦИЙН БАРАА, МАТЕРИАЛЫН НЭР, ТӨРӨЛ БАТЛАХ ТУХАЙ

2008 оны 05 сарын 09 өдөр

Дугаар 30

Улсын нөөцийн тухай хуулийн 12.1.2, 13.1.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

1.Монгол Улсын стратегийн нөөцийн бараа, материалын нэр, төрлийг хавсралт ёсоор баталсугай.

2.Стратегийн нөөцийн бараа, материалын нэр, төрлөөр нь байршил, тоо хэмжээг тогтоохыг Засгийн газарт даалгасугай.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             Д.ЛҮНДЭЭЖАНЦАН