A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

2007 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдөр

Дугаар 262

Улаанбаатар хот

АЛБАН ТУШААЛЫН ЗЭРЭГ ДЭВ ОЛГОХ ТУХАЙ

Төрийн аудитын тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн ЗАРЛИГ БОЛГОХ нь:

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын орлогч Бадамдоржийн Батбаярт Төрийн аудитын итгэмжит түшээгийн Тэргүүн зэрэг олгосугай.

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ Н.ЭНХБАЯР