A

A

A

  • Нүүр
  • Ерөнхийлөгчийн зарлиг
  • ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ /БНМАУ-ын Төрийн соёрхолын тухай дүрэм, БНМАУ-ын Төрийн соёрхол хүртээх зөвлөлийн дүрэм/
Бүлэг: 1979

БНМАУ-ЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

1991 оны 2 дугаар сарын 4-ний өдөр

Дугаар 06

Улаанбаатар хот

ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ

/БНМАУ-ын Төрийн соёрхолын тухай дүрэм, БНМАУ-ын Төрийн соёрхол хүртээх зөвлөлийн дүрэм/

БНМАУ-ын Төрийн соёрхолын тухай дүрмийг нэгдүгээр хавсралтаар, БНМАУ-ын Төрийн соёрхол хүртээх зөвлөлийн дүрмийг хоёрдугаар хавсралтын ёсоор баталсугай.

БНМАУ-ЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ П.ОЧИРБАТ