A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

2004 оны 3 дугаар сарын 15-ны өдөр

Дугаар 37

Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

/Цэргийн дээд цол олгох ёслолын журам/

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийг үндэслэн ЗАРЛИГ БОЛГОХ нь:

Цэргийн дээд цол олгох ёслолын журмыг хавсралтын ёсоор баталсугай.

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ Н.БАГАБАНДИ