A

A

A

Бүлэг: 1979

/Ерөнхийлөгчийн 2018 оны 102 дугаар зарлигаар хүчингүй болсон/

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

2005 оны 4 дүгээр сарын 4-ний Дугаар 50 Улаанбаатар хот

ТАНГАРАГ ӨРГӨХ ЁСЛОЛЫН ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсэгг заасныг үндэслэн ЗАРЛИГ БОЛГОХ нь:

"Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын төрийн тусгай албан хаагчийн тангараг өргөх ёслолын журам"-ыг хавсралтын ёсоор баталсугай.

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ Н.БАГАБАНДИ