A

A

A

  • Нүүр
  • Сайдын тушаал
  • ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутагт чонын тоог зохицуулах, зэрлэгшсэн нохой устгах журам/
Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ САЙДЫН ТУШААЛ

1995 оны 2 дугаар сарын 15-ны өдөр

Дугаар 18

Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
/Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутагт чонын тоог зохицуулах, зэрлэгшсэн нохой устгах журам/

Монгол улсын "Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай" хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 4 дүгээр заалт, 15 дугаар зүйлийг үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутагт чонын тоог зохицуулах,1зэрлэгшсэн нохой устгах журмыг хавсралтаар баталсугай.

2. Улсын тусгай хамгаалалттай газруудад чонын тоог зохицуулах, зэрлэгшсэн нохой устгах ажилд зохих зөвшөөрөл олгож, явцад нь хяналт тавьж, үр дүнгийн талаар тухай бүр нь сайдын зөвлөлд илтгэж байхыг Дархан газар байгалийн аялал жуулчлалын улсын алба н.Мягмарсүрэн-д даалгасугай.

САЙД З.БАТЖАРГАЛ

1997 оны 3 дугаар сарын 26-ны өдөр улсын бүртгэлийн 965 дугаарт бүртгэсэн.