A

A

A

  • Нүүр
  • Сайдын тушаал
  • ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ / Тусгай хамгаалалттай газар нутаг дахь рашаан ашиглах /
Бүлэг: 1979

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ САЙДЫН ТУШААЛ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

2000 оны 2 дугаар сарын 3-ны өдөр

Дугаар 21

Улаанбаатар хот

Тусгай хамгаалалттай газар нутаг дахь рашаан ашиглах

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай Монгол улсын хуулийн 27 дугаар зүйлийн 6-д заасан заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор ТУШААХ нь:

1."Тусгай хамгаалалттай газар нутаг дахь рашаан ашиглах журам"-ыг хавсралтын ёсоор баталсугай.

2."Тусгай хамгаалалттай газар нутаг дахь рашаан ашиглах журам"-ын биелэлтэд хяналт тавьж, мөрдүүлэх арга хэмжээ авч, заавар, зөвлөмжөөр хангаж ажиллахыг Байгаль орчныг хамгаалах алба /Ц.Шийрэвдамба/-д даалгасугай.

САЙД С.МЭНДСАЙХАН

2000 оны 2-р сарын 15-ны өдөр улсын бүртгэлийн 1547 дугаарт бүртгэсэн.