A

A

A

  • Нүүр
  • Сайдын тушаал
  • ЖУРАМ БОЛОВСРУУЛАХ ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ /ХНХС-ын 2018 ны А/91-р тушаалаар хүчингүй болсон/
Бүлэг: 1979

/ХНХС-ын 2018 ны А/91-р тушаалаар хүчингүй болсон/

МОНГОЛ УЛСЫН ЭРҮҮЛ МЭНД, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙДЫН ТУШААЛ

ЖУРАМ БОЛОВСРУУЛАХ ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ /Хөдөлмөрийн дотоод журам боловсруулах загвар/

2000 оны 7 дугаар сарын 20-ны өдөр

Улаанбаатар хот

Дугаар 213

Монгол улсын Засгийн газрын 2000 оны "Хуулийн биелэлтийг зохион байгуулж, хангуулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай" 10 дугаар тогтоолын 3-ын "г" хэсэг дэх заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор ТУШААХ НЬ:

1. "Хөдөлмөрийн дотоод журам боловсруулах загвар"-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Хөдөлмөрийн дотоод журам боловсруулахдаа энэхүү "загвар"-ыг хэрэглэхийг аж ахуйн нэгж, байгууллагын дарга, захирал нарт зөвөлсүгэй.

САЙД С.СОНИН