• Нүүр
  • Сайдын тушаал
  • СПИРТИЙН ХОРОГДЛЫН НОРМ БАТЛАХ ТУХАЙ /ХХААХҮС-ын 2011 оны А/169 тоот тушаалаар хүчингүй болгосон/
Бүлэг: 1979

/ХХААХҮС-ын 2011 оны А/169 тоот тушаалаар хүчингүй болгосон/

МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЙДЫН ТУШААЛ

СПИРТИЙН ХОРОГДЛЫН НОРМ БАТЛАХ ТУХАЙ


2004 оны 5 дугаар сарын 19-ний өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 101“Хүнсний тухай” хуулийн 2 дугаар бүлгийн 6.1.2 дахь заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:


Спирт хадгалах, юүлж шилжүүлэх, тээвэрлэх болон архи, ликёр, дарс үйлдвэрлэх технологийн дамжлагад гарах спиртийн хэвийн хорогдлын нормыг 1 дүгээр хавсралтаар, үйлдвэрийн ангилал тогтоох тодорхойлолтыг 2 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.


                                                                         САЙД                            Д.НАСАНЖАРГАЛ


                                             2004 оны 8 дугаар сарын 5-ны өдөр улсын бүртгэлийн 2480 дугаарт бүртгэсэн