A

A

A

  • Нүүр
  • Засгийн газрын тогтоол
  • ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Төрийн сангийн үйл ажиллагааны журам/ ЗГ-ын 2013 оны 8 сарын 9-ний 287-р тогтоолоор хүчингүй болгосон
Бүлэг: 1979

ЗГ-ын 2013 оны 8 сарын 9-ний 287-р тогтоолоор хүчингүй болгосон

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2012 оны 12 дугаар Улаанбаатар сарын 22-ны өдөр Дугаар 205 хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Төсвийн тухай хуулийн 37.2-ыг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. "Төрийн сангийн үйл ажиллагааны журам"-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Сангийн сайд Ч.Улаанд даалгасугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд Н.АЛТАНХУЯГ

Сангийн сайд Ч.УЛААН