A

A

A

Бүлэг: 1979

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2011 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдөр

Дугаар 1

Улаанбаатар хот

ЯАМДЫН БЭЛГЭДЛИЙН ЗАГВАР, ТОДОРХОЙЛОЛТ, ХЭРЭГЛЭХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын яамны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 6.4-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

Яамны бэлгэдлийг хэрэглэх журмыг 1 дүгээр, бэлгэдлийн тодорхойлолтыг 2 дугаар, бэлгэдлийн загварыг 3 дугаар хавсралт ёсоор тус тус баталсугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд С.БАТБОЛД

Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга Ч.ХҮРЭЛБААТАР