A

A

A

Бүлэг: 1979
АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН ИТХ-ЫН ШИЙДВЭР
ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ

2006 оны 5 дугаар сарын 11-ны өдөр Дархан

Дугаар 37

Монгол улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн 6, Хот байгуулалтын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.4.1 дэх заалтуудыг үндэслэн аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ НЬ:
1. Дархан хотын орон сууцны 13 дугаар хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг зөвшөөрч баталсугай.
2. Монгол улсын Орон сууцны тухай хуулийг хэрэгжүүлэх Засгийн газрын 40000 орон сууц хөтөлбөрийн хүрээнд орон сууцны 13 дугаар хорооллын ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж ажиллахыг аймгийн Засаг дарга /Д.Хаянхярваа/-д даалгасугай.


ДАРГА


Л.ГҮНЧИН


НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА


Р.ТУНГАЛАГ-ЭРДЭНЭ

 

АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН ИТХ-ЫН ШИЙДВЭР
ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ

2006 оны 5 дугаар сарын 11-ны өдөр Дархан

Дугаар 37

Монгол улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн 6, Хот байгуулалтын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.4.1 дэх заалтуудыг үндэслэн аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ НЬ:
1. Дархан хотын орон сууцны 13 дугаар хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг зөвшөөрч баталсугай.
2. Монгол улсын Орон сууцны тухай хуулийг хэрэгжүүлэх Засгийн газрын 40000 орон сууц хөтөлбөрийн хүрээнд орон сууцны 13 дугаар хорооллын ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж ажиллахыг аймгийн Засаг дарга /Д.Хаянхярваа/-д даалгасугай.


ДАРГА


Л.ГҮНЧИН


НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА


Р.ТУНГАЛАГ-ЭРДЭНЭ