A

A

A

Бүлэг: 1979
ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ / Дархан хотын нутаг дэвсгэрт байрлуулах гадна реклам, чимэглэл, мэдээллийн байгууламжийн талаар байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдээс дагаж *мөрдөх журам /

2004 оны 05 сарын 12 өдөр Дархан

Дугаар 31

Монгол улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн 3, 5 дахь заалтыг үндэслэн аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ НЬ:
1. Дархан хотын нутаг дэвсгэрт байрлуулах гадна реклам, чимэглэл, мэдээллийн байгууламжийн талаар байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдээс дагаж *мөрдөх журам*-ыг хавсралтаар баталсугай.
2. Энэхүү журмыг мөрдөж, түүний хэрэгжилтэнд байнгын хяналт тавьж ажиллахыг аймгийн Засаг дарга бөгөөд хотын захирагч /Д.Хаянхярваа/-д даалгасугай.


ДАРГА   НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА Л.ГҮНЧИН   Р.ТУНГАЛАГ-ЭРДЭ НЭ

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ / Дархан хотын нутаг дэвсгэрт байрлуулах гадна реклам, чимэглэл, мэдээллийн байгууламжийн талаар байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдээс дагаж *мөрдөх журам /

2004 оны 05 сарын 12 өдөр Дархан

Дугаар 31

Монгол улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн 3, 5 дахь заалтыг үндэслэн аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ НЬ:
1. Дархан хотын нутаг дэвсгэрт байрлуулах гадна реклам, чимэглэл, мэдээллийн байгууламжийн талаар байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдээс дагаж *мөрдөх журам*-ыг хавсралтаар баталсугай.
2. Энэхүү журмыг мөрдөж, түүний хэрэгжилтэнд байнгын хяналт тавьж ажиллахыг аймгийн Засаг дарга бөгөөд хотын захирагч /Д.Хаянхярваа/-д даалгасугай.


ДАРГА   НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА Л.ГҮНЧИН   Р.ТУНГАЛАГ-ЭРДЭ НЭ