A

A

A

Бүлэг: 1979
АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН ИТХ-ЫН ШИЙДВЭР
ОЙ ТЭМДЭГЛЭН ӨНГӨРҮҮЛЭХ ТУХАЙ

2006 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдөр Дархан

Дугаар 51

Монгол улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн 3,6, дахь заалтыг үндэслэн аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ НЬ:
1.Дархан хот байгуулагдсаны 45 жилийн ойг 2006 оны 07 дугаар сарын 8, 9-ны өдрүүдэд тэмдэглэсүгэй.
2.Ойг дэг журам, зохион байгуулалттай тэмдэглэж өнгөрүүлэхийг аймгийн Засаг дарга /Д.Хаянхярваа/-д даалгасугай.


ДАРГА Л.ГҮНЧИН
НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА Р.ТУНГАЛАГ-ЭРДЭНЭ

АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН ИТХ-ЫН ШИЙДВЭР
ОЙ ТЭМДЭГЛЭН ӨНГӨРҮҮЛЭХ ТУХАЙ

2006 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдөр Дархан

Дугаар 51

Монгол улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийн 3,6, дахь заалтыг үндэслэн аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ НЬ:
1.Дархан хот байгуулагдсаны 45 жилийн ойг 2006 оны 07 дугаар сарын 8, 9-ны өдрүүдэд тэмдэглэсүгэй.
2.Ойг дэг журам, зохион байгуулалттай тэмдэглэж өнгөрүүлэхийг аймгийн Засаг дарга /Д.Хаянхярваа/-д даалгасугай.


ДАРГА Л.ГҮНЧИН
НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА Р.ТУНГАЛАГ-ЭРДЭНЭ