A

A

A

Бүлэг: 1979
АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН ИТХ-ЫН ШИЙДВЭР
ХҮНДЭТ ИРГЭН БОЛГОХ ТУХАЙ

2006 оны 02 дугаар сарын 09-ны өдөр Дархан

Дугаар15

Дархан-Уул аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 1995 оны 21 дүгээр тогтоолоор батлагдсан аймгийн “Хүндэт иргэн” цол олгох журмыг үндэслэн аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ НЬ:
1. Дархан хотын бүтээн байгуулалт, 2 орны найрамдлыг бэхжүүлэх үйлсэд бодитой хувь нэмэр оруулсан БНАСАУ-ын Батлан хамгаалах хорооны дарга Маршал Ким Чен Ир-ийг аймгийн хүндэт иргэн цол тэмдгээр шагнасугай.
2. Аймгийн хүндэт иргэний цол, өргөмжлөл, дагалдах мөнгөн шагнал 100000 /нэг зуун мянган/ төгрөгийг бэлтгэж, гардуулах ёслолыг зохион байгуулахыг аймгийн ЗДТГ-ын дарга /Х.Бааст/-д даалгасугай.


ДАРГА Л.ГҮНЧИН
НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА Р.ТУНГАЛАГ-ЭРДЭНЭ

АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН ИТХ-ЫН ШИЙДВЭР
ХҮНДЭТ ИРГЭН БОЛГОХ ТУХАЙ

2006 оны 02 дугаар сарын 09-ны өдөр Дархан

Дугаар15

Дархан-Уул аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 1995 оны 21 дүгээр тогтоолоор батлагдсан аймгийн “Хүндэт иргэн” цол олгох журмыг үндэслэн аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдээс ТОГТООХ НЬ:
1. Дархан хотын бүтээн байгуулалт, 2 орны найрамдлыг бэхжүүлэх үйлсэд бодитой хувь нэмэр оруулсан БНАСАУ-ын Батлан хамгаалах хорооны дарга Маршал Ким Чен Ир-ийг аймгийн хүндэт иргэн цол тэмдгээр шагнасугай.
2. Аймгийн хүндэт иргэний цол, өргөмжлөл, дагалдах мөнгөн шагнал 100000 /нэг зуун мянган/ төгрөгийг бэлтгэж, гардуулах ёслолыг зохион байгуулахыг аймгийн ЗДТГ-ын дарга /Х.Бааст/-д даалгасугай.


ДАРГА Л.ГҮНЧИН
НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА Р.ТУНГАЛАГ-ЭРДЭНЭ