A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ  УЛСЫН  ИХ  ХУРЛЫН ТОГТООЛ

 

2013 оны 10 сарын 18 өдөр

Дугаар  52   

  Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд

авах тухай

Газрын тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1.3 дахь заалтыг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

1.Бүгд Найрамдах Солонгос Улсаас Монгол Улсад суугаа Элчин сайдын яам, Бүгд Найрамдах Турк Улсаас Монгол Улсад суугаа Элчин сайдын яаманд тус тус олгосон газрын хилийн заагийг хавсралтаар баталж, улсын тусгай хэрэгцээнд авсугай.

2.Газар ашиглуулах гэрээг холбогдох журмын дагуу байгуулж, гэрчилгээ олгохыг Монгол Улсын Засгийн газар /Н.Алтанхуяг/-т зөвшөөрсүгэй.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА З.ЭНХБОЛД

Монгол Улсын Их Хурлын 2013 оны 52

дугаар тогтоолын хавсралт

БҮГД НАЙРАМДАХ СОЛОНГОС УЛС,

БҮГД НАЙРАМДАХ ТУРК УЛСЫН ЭЛЧИН

САЙДЫН ЯАМДАД ОЛГОСОН ГАЗРЫН

ХИЛИЙН ЗААГИЙН СОЛБИЦОЛ

Өргөрөг

Уртраг

Талбайн хэмжээ /м.кв/

Хаяг

1

47

54

15.29216

106

55

15.33195

9992.01

Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо, Бүгд Найрамдах

Солонгос Улсын ЭСЯ

2

47

54

15.43286

106

55

20.16732

3

47

54

12.22819

106

55

20.40472

4

47

54

12.06635

106

55

15.56962

1

47

54

50.10521

106

55

25.67806

1798.91

Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Бүгд Найрамдах

Турк Улсын ЭСЯ

2

47

54

51.10922

106

55

25.47013

3

47

54

51.33084

106

55

28.08835

4

47

54

50.88627

106

55

28.2048

5

47

54

50.25934

106

55

28.38238

Нийт

11790.92