A

A

A

  • Нүүр
  • Засгийн газрын тогтоол
  • БАРУУН БҮСИЙН ТАРИАЛАНГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ (Засгийн газрын 2020 оны 15 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон)
Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2013 оны 11 дүгээр Улаанбаатар сарын 9-ний өдөр Дугаар 366 хот

БАРУУН БҮСИЙН ТАРИАЛАНГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ

(Засгийн газрын 2020 оны 15 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон)

Тариалангийн тухай хуулийн 151 дүгээр зүйлийн 151.2 дахь хэсгийг үндэслэн, Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан баруун бүсэд газар тариалан эрхлэлтийг хөгжүүлж, бүсийн гурилын хэрэгцээгээ хангадаг болох талаархи зорилтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь: