Бүлэг: 1979
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
Дугаар 427
2013 оны 12 дугаар Улаанбаатарсарын 28-ны өдөр хот
"МОНГОЛ, ХЯТАДЫН СОЁЛ, УРЛАГ, ХҮМҮҮНЛЭГИЙН СОЛИЛЦООНЫ ЖИЛ"-ИЙН АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ
Засгийн газрын тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:
1. Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 65 жилийн ойн хүрээнд 2014 онд "Монгол, Хятадын соёл, урлаг, хүмүүнлэгийн солилцооны жил"-ийн ажлыг зохион байгуулан тэмдэглэсүгэй.
2. "Монгол, Хятадын соёл, урлаг, хүмүүнлэгийн солилцооны жил"-ийн ажлыг зохион байгуулах хорооны бүрэлдэхүүнийг хавсралт ёсоор баталсугай.
3. "Монгол, Хятадын соёл, урлаг, хүмүүнлэгийн солилцооны жил"-ийн ажлын хүрээнд зохион байгуулах ажил, арга хэмжээний төлөвлөгөөг батлан хэрэгжүүлж, дүнг Засгийн газарт танилцуулахыг Ажлын хэсэг (Д.Тэрбишдагва)-т даалгасугай.
Монгол Улсын Ерөнхий сайд Н.АЛТАНХУЯГ
Соёл, спорт, аялал жуулчлалын сайд Ц.ОЮУНГЭРЭЛ
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2013 оны 12 дугаар                                                                                                                                                                                                       Улаанбаатар

сарын  28-ны  өдөр                                                                                                  Дугаар 427                                                                                           хот

                                                       

“МОНГОЛ, ХЯТАДЫН СОЁЛ, УРЛАГ, ХҮМҮҮНЛЭГИЙН

СОЛИЛЦООНЫ ЖИЛ”-ИЙН АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

Засгийн газрын тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасныг үндэслэн Монгол  Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 65 жилийн ойн хүрээнд 2014 онд “Монгол, Хятадын соёл, урлаг, хүмүүнлэгийн солилцооны жил”-ийн ажлыг зохион байгуулан тэмдэглэсүгэй.

2. “Монгол, Хятадын соёл, урлаг, хүмүүнлэгийн солилцооны жил”-ийн ажлыг  зохион байгуулах хорооны бүрэлдэхүүнийг хавсралт ёсоор баталсугай.

3. “Монгол, Хятадын соёл, урлаг, хүмүүнлэгийн солилцооны жил”-ийн ажлын хүрээнд зохион байгуулах ажил, арга хэмжээний төлөвлөгөөг батлан хэрэгжүүлж, дүнг Засгийн газарт танилцуулахыг Ажлын хэсэг (Д.Тэрбишдагва)-т даалгасугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                             Н.АЛТАНХУЯГ

Соёл, спорт, аялал

 жуулчлалын сайд                                                Ц.ОЮУНГЭРЭЛ