Бүлэг: 1979
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2006 оны 04 сарын 06 өдөр Төрийн ордон. Улаанбаатар хот
АЗИ, НОМХОН ДАЛАЙН САНСРЫН ХАМТЫН
АЖИЛЛАГААНЫ БАЙГУУЛЛАГА (APSCO)-ЫН
КОНВЕНЦИЙГ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ
1 дүгээр зүйл. 2005 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдөр БНХАУ-ын Бээжин хотноо гарын үсэг зурсан Ази, Номхон далайн сансрын хамтын ажиллагааны байгууллага (APSCO)-ын конвенцийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.
Хэвлэх
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Ц.НЯМДОРЖ

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

 

2006  оны  04  сарын 06  өдөр                                                                                                                                                                                   Төрийн ордон. Улаанбаатар хот

 

 

АЗИ, НОМХОН ДАЛАЙН САНСРЫН ХАМТЫН

АЖИЛЛАГААНЫ БАЙГУУЛЛАГА (APSCO)-ЫН

КОНВЕНЦИЙГ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

           

            1 дүгээр зүйл. 2005  оны 10 дугаар сарын 28-ны өдөр БНХАУ-ын Бээжин хотноо гарын үсэг зурсан Ази, Номхон далайн сансрын хамтын ажиллагааны байгууллага (APSCO)-ын конвенцийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                          Ц.НЯМДОРЖ