A

A

A

  • Нүүр
  • Монгол Улсын олон улсын гэрээ
  • КОНВЕНЦИ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ /НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблей 2005 оны 4 дүгээр сарын 13-ны өдөр баталсан “Цөмийн террорист үйлдлийг хориглох тухай” /
Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2006 оны 07 сарын 06 өдөр

Төрийн ордон. Улаанбаатар хот

КОНВЕНЦИ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл. НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблей 2005 оны 4 дүгээр сарын 13-ны өдөр баталсан "Цөмийн террорист үйлдлийг хориглох тухай" олон улсын конвенцийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

Хэвлэх

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Ц.НЯМДОРЖ