• Нүүр
  • Монгол Улсын олон улсын гэрээ
  • КОНВЕНЦИ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ /НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблей 2005 оны 4 дүгээр сарын 13-ны өдөр баталсан “Цөмийн террорист үйлдлийг хориглох тухай” /
Бүлэг: 1979
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2006 оны 07 сарын 06 өдөр Төрийн ордон. Улаанбаатар хот
КОНВЕНЦИ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ
1 дүгээр зүйл. НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблей 2005 оны 4 дүгээр сарын 13-ны өдөр баталсан "Цөмийн террорист үйлдлийг хориглох тухай" олон улсын конвенцийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.
Хэвлэх
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Ц.НЯМДОРЖ

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

 

2006  оны  07  сарын 06  өдөр                                                                                                                                                                                   Төрийн ордон. Улаанбаатар хот

 

 

 

КОНВЕНЦИ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

 

            1 дүгээр зүйл. НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблей 2005 оны 4 дүгээр сарын 13-ны өдөр баталсан “Цөмийн террорист үйлдлийг хориглох тухай” олон улсын конвенцийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

 

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                          Ц.НЯМДОРЖ