• Нүүр
  • Монгол Улсын олон улсын гэрээ
  • “АЧААГ ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХЭД ХИЙХ ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТЫН НӨХЦӨЛИЙГ УЯЛДУУЛАХ ТУХАЙ ОЛОН УЛСЫН КОНВЕНЦИ”-Д НЭГДЭН ОРСНЫГ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ
Бүлэг: 1979
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2007 оны 05 сарын 04 өдөр
Төрийн ордон. Улаанбаатар хот
"АЧААГ ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХЭД ХИЙХ
ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТЫН НӨХЦӨЛИЙГ
УЯЛДУУЛАХ ТУХАЙ ОЛОН УЛСЫН
КОНВЕНЦИ"-Д НЭГДЭН ОРСНЫГ
СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ
1 дүгээр зүйл. 1982 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдөр Женев хотноо гарын үсэг зурсан "Ачааг хилээр нэвтрүүлэхэд хийх хяналт, шалгалтын нөхцөлийг уялдуулах тухай олон улсын конвенци"-д Монгол Улс нэгдэн орсныг Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.
Хэвлэх
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Ц.НЯМДОРЖ

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

 

2007 оны 05 сарын 04 өдөр                                                                                                                                                                                        Төрийн ордон. Улаанбаатар хот

 

 

“АЧААГ ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХЭД ХИЙХ

ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТЫН НӨХЦӨЛИЙГ

УЯЛДУУЛАХ ТУХАЙ ОЛОН УЛСЫН

КОНВЕНЦИ”-Д НЭГДЭН ОРСНЫГ

СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

 

1 дүгээр зүйл. 1982 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдөр Женев хотноо гарын үсэг зурсан “Ачааг хилээр нэвтрүүлэхэд хийх хяналт, шалгалтын нөхцөлийг уялдуулах тухай олон улсын конвенци”-д Монгол Улс нэгдэн орсныг Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

 

 

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                              Ц.НЯМДОРЖ