• Нүүр
  • Монгол Улсын олон улсын гэрээ
  • “ДАЛАЙГ ХӨЛӨГ ОНГОЦНООС БОХИРДУУЛАХААС СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ 1973 ОНЫ ОЛОН УЛСЫН КОНВЕНЦИД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 1997 ОНЫ ПРОТОКОЛ”-ЫГ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ
Бүлэг: 1979
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2007 оны 05 сарын 04 өдөр
Төрийн ордон. Улаанбаатар хот
"ДАЛАЙГ ХӨЛӨГ ОНГОЦНООС
БОХИРДУУЛАХААС СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ 1973 ОНЫ ОЛОН УЛСЫН КОНВЕНЦИД
НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
1997 ОНЫ ПРОТОКОЛ"-ЫГ СОЁРХОН
БАТЛАХ ТУХАЙ
1 дүгээр зүйл. 1997 оны 9 дүгээр сарын 26-ны өдөр Лондон хотноо гарын үсэг зурсан "1978 оны протоколоор өөрчлөлт оруулсан, Далайг хөлөг онгоцноос бохирдуулахаас сэргийлэх тухай 1973 оны олон улсын конвенцид нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 1997 оны протокол"-ыг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.
Хэвлэх
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Ц.НЯМДОРЖ

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

 

2007 оны 05 сарын 04 өдөр                                                                                                                                                                                        Төрийн ордон. Улаанбаатар хот

 

 

“ДАЛАЙГ ХӨЛӨГ ОНГОЦНООС

БОХИРДУУЛАХААС СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ
 1973 ОНЫ ОЛОН УЛСЫН КОНВЕНЦИД

НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

1997 ОНЫ ПРОТОКОЛ”-ЫГ СОЁРХОН

БАТЛАХ ТУХАЙ

 

 

1 дүгээр зүйл. 1997 оны 9 дүгээр сарын 26-ны өдөр Лондон хотноо гарын үсэг зурсан “1978 оны протоколоор өөрчлөлт оруулсан, Далайг хөлөг онгоцноос бохирдуулахаас сэргийлэх тухай 1973 оны олон улсын конвенцид нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 1997 оны протокол”-ыг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

 

 

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                              Ц.НЯМДОРЖ