Бүлэг: 1979
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2007 оны 05 сарын 10 өдөр
Төрийн ордон. Улаанбаатар хот
"ГААЛИЙН ШИНЭЧЛЭЛ, МОДЕРНИЗАЦИ
ТӨСӨЛ"-ИЙН ЗЭЭЛИЙН ХЭЛЭЛЦЭЭРИЙГ
СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ
1 дүгээр зүйл. Монгол Улсын Засгийн газар, Азийн хөгжлийн банк хооронд 2007 оны 2 дугаар сарын 6-ны өдөр байгуулсан "Гаалийн шинэчлэл, модернизаци төсөл"-ийн зээлийн хэлэлцээрийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.
Хэвлэх
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Ц.НЯМДОРЖ

 

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

 

2007 оны 05 сарын 10 өдөр                                                                                                                                                                                         Төрийн ордон. Улаанбаатар хот

 

 

“ГААЛИЙН ШИНЭЧЛЭЛ, МОДЕРНИЗАЦИ

ТӨСӨЛ”-ИЙН ЗЭЭЛИЙН ХЭЛЭЛЦЭЭРИЙГ

СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

 

1 дүгээр зүйл. Монгол Улсын Засгийн газар, Азийн хөгжлийн банк хооронд 2007 оны 2 дугаар сарын 6-ны өдөр байгуулсан “Гаалийн шинэчлэл, модернизаци төсөл”-ийн зээлийн хэлэлцээрийг Монгол Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

 

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                              Ц.НЯМДОРЖ