Бүлэг: 1979
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2007 оны 05 сарын 17 өдөр
Төрийн ордон. Улаанбаатар хот
"ЗҮҮН БҮСИЙН ОНОШЛОГОО, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ
ТӨВИЙГ БЭХЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ" -ИЙН ЗЭЭЛИЙН
ХЭЛЭЛЦЭЭРИЙГ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ
1 дүгээр зүйл. Монгол Улсын Засгийн газар, Бельгийн Вант Улсын Засгийн газар хооронд 2007 оны 3 дугаар сарын 21-ний өдөр байгуулсан "Зүүн бүсийн оношлогоо, эмчилгээний төвийг бэхжүүлэх төсөл"-ийн зээлийн хэлэлцээрийг Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.
Хэвлэх
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Ц.НЯМДОРЖ

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

 

2007 оны 05 сарын 17 өдөр                                                                                                                                                                                       Төрийн ордон. Улаанбаатар хот

 

 

“ЗҮҮН БҮСИЙН ОНОШЛОГОО, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ

 ТӨВИЙГ БЭХЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ” -ИЙН ЗЭЭЛИЙН

ХЭЛЭЛЦЭЭРИЙГ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

1 дүгээр зүйл. Монгол Улсын Засгийн газар, Бельгийн Вант Улсын Засгийн газар хооронд 2007 оны 3 дугаар сарын 21-ний өдөр байгуулсан “Зүүн бүсийн оношлогоо, эмчилгээний төвийг бэхжүүлэх төсөл”-ийн зээлийн хэлэлцээрийг Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

 

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                      Ц.НЯМДОРЖ