Бүлэг: 1979
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2007 оны 08 сарын 03 өдөр
Төрийн ордон, Улаанбаатар хот
"ПАРЛАМЕНТЫН ОРДОН БАРИХ ТӨСӨЛ"-ИЙН
БУЦАЛТГҮЙ ТУСЛАМЖИЙН ХАРИЛЦАН
ОЙЛГОЛЦЛЫН САНАМЖ БИЧГИЙГ
СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ
1 дүгээр зүйл. Монгол Улсын Засгийн газар, Арабын эдийн засгийн хөгжлийн Кувейтын сангийн хооронд 2007 оны 4 дүгээр сарын 24-ний өдөр байгуулсан "Парламентын ордон барих төсөл"-ийн буцалтгүй тусламжийн харилцан ойлголцлын санамж бичгийг Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.
Хэвлэх
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ЛҮНДЭЭЖАНЦАН

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

 

2007 оны 08 сарын 03 өдөр                                                                                                                                                                                         Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

       

 

 “ПАРЛАМЕНТЫН ОРДОН БАРИХ  ТӨСӨЛ”-ИЙН

БУЦАЛТГҮЙ ТУСЛАМЖИЙН ХАРИЛЦАН

ОЙЛГОЛЦЛЫН САНАМЖ БИЧГИЙГ

 СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

 

1 дүгээр зүйл. Монгол Улсын Засгийн газар, Арабын эдийн засгийн хөгжлийн Кувейтын сангийн хооронд 2007 оны 4 дүгээр сарын 24-ний өдөр байгуулсан “Парламентын ордон барих төсөл”-ийн буцалтгүй тусламжийн харилцан ойлголцлын санамж бичгийг Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

 

           

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                              Д.ЛҮНДЭЭЖАНЦАН