• Нүүр
  • Монгол Улсын олон улсын гэрээ
  • “ХОЛБОО, ХЯНАЛТ, МЭДЭЭЛЛИЙН НЭГДСЭН СҮЛЖЭЭ” ТӨСЛИЙН ЗЭЭЛИЙН ГЭРЭЭ БОЛОН ЗАСГИЙН ГАЗАР ХООРОНДЫН ТОХИРОЛЦООНЫ БАРИМТ БИЧГИЙГ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ
Бүлэг: 1979
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2007 оны 08 сарын 16 өдөр
Төрийн ордон, Улаанбаатар хот
"ХОЛБОО, ХЯНАЛТ, МЭДЭЭЛЛИЙН НЭГДСЭН
СҮЛЖЭЭ" ТӨСЛИЙН ЗЭЭЛИЙН ГЭРЭЭ БОЛОН
ЗАСГИЙН ГАЗАР ХООРОНДЫН ТОХИРОЛЦООНЫ
БАРИМТ БИЧГИЙГ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ
1 дүгээр зүйл. Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Экспорт-Импорт банкны хооронд 2007 оны 7 дугаар сарын 29-ний өдөр байгуулсан "Холбоо, хяналт, мэдээллийн нэгдсэн сүлжээ" төслийн зээлийн гэрээ болон Засгийн газар хоорондын тохиролцооны баримт бичгийг Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.
Хэвлэх
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ЛҮНДЭЭЖАНЦАН

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

 

2007 оны 08 сарын 16 өдөр                                                                                                                                                                                        Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

 

 

 “ХОЛБОО, ХЯНАЛТ, МЭДЭЭЛЛИЙН НЭГДСЭН

СҮЛЖЭЭ” ТӨСЛИЙН ЗЭЭЛИЙН ГЭРЭЭ БОЛОН

ЗАСГИЙН ГАЗАР ХООРОНДЫН ТОХИРОЛЦООНЫ

 БАРИМТ  БИЧГИЙГ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

 

1 дүгээр зүйл. Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Экспорт-Импорт банкны хооронд 2007 оны 7 дугаар сарын 29-ний өдөр байгуулсан  “Холбоо, хяналт, мэдээллийн нэгдсэн сүлжээ” төслийн зээлийн гэрээ болон Засгийн газар хоорондын тохиролцооны баримт бичгийг Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

 

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                              Д.ЛҮНДЭЭЖАНЦАН