• Нүүр
  • Монгол Улсын олон улсын гэрээ
  • “СОЁЛЫН ИЛЭРХИЙЛЛИЙН ОЛОН ТӨРЛИЙГ ХАМГААЛАХ БОЛОН ХӨХИҮЛЭН ДЭМЖИХ ТУХАЙ” 2005 ОНЫ ЮНЕСКО-ГИЙН КОНВЕНЦИД МОНГОЛ УЛС НЭГДЭН ОРСНЫГ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ
Бүлэг: 1979
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2007 оны 08 сарын 16 өдөр
Төрийн ордон, Улаанбаатар хот
"СОЁЛЫН ИЛЭРХИЙЛЛИЙН ОЛОН ТӨРЛИЙГ
ХАМГААЛАХ БОЛОН ХӨХИҮЛЭН ДЭМЖИХ
ТУХАЙ" 2005 ОНЫ ЮНЕСКО-ГИЙН КОНВЕНЦИД
МОНГОЛ УЛС НЭГДЭН ОРСНЫГ СОЁРХОН
БАТЛАХ ТУХАЙ
1 дүгээр зүйл. Францын Парис хотноо 2005 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдөр баталсан "Соёлын илэрхийллийн олон төрлийг хамгаалах болон хөхиүлэн дэмжих тухай" ЮНЕСКО-гийн Конвенцид Монгол Улс нэгдэн орсныг Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.
Хэвлэх
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ЛҮНДЭЭЖАНЦАН

МОНГОЛ  УЛСЫН  ХУУЛЬ

 

2007 оны 08 сарын 16 өдөр                                                                                                                                                                                        Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

 

 

“СОЁЛЫН ИЛЭРХИЙЛЛИЙН ОЛОН ТӨРЛИЙГ

ХАМГААЛАХ БОЛОН ХӨХИҮЛЭН ДЭМЖИХ

ТУХАЙ” 2005 ОНЫ ЮНЕСКО-ГИЙН КОНВЕНЦИД

МОНГОЛ УЛС НЭГДЭН ОРСНЫГ  СОЁРХОН

 БАТЛАХ ТУХАЙ

 

 

1 дүгээр зүйл. Францын Парис хотноо 2005 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдөр баталсан “Соёлын илэрхийллийн олон төрлийг хамгаалах болон хөхиүлэн дэмжих тухай”  ЮНЕСКО-гийн Конвенцид Монгол Улс нэгдэн орсныг Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

 

 

 

 

 

 

 

                       

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                              Д.ЛҮНДЭЭЖАНЦАН