A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2007 оны 10 сарын 04 өдөр

Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

"МОНГОЛ-ОРОСЫН УЛСЫН ХИЛИЙН

ДЭГЛЭМИЙН ТУХАЙ" МОНГОЛ УЛС,

ОРОСЫН ХОЛБООНЫ УЛС ХООРОНДЫН

ГЭРЭЭГ СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл. Монгол Улс, Оросын Холбооны Улс хооронд 2006 оны 12 дугаар сарын 8-ны өдөр байгуулсан "Монгол-Оросын улсын хилийн дэглэмийн тухай" гэрээг Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр соёрхон баталсугай.

Хэвлэх

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ЛҮНДЭЭЖАНЦАН