A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2016 оны 6 дугаар сарын 28-ны өдөр

Дугаар 347

Улаанбаатар хот

БОЛОВСРОЛЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ЛАВЛАГААГ ЦАХИМ ХЭЛБЭРЭЭР ОЛГОХ ТУХАЙ

Архивын тухай хуулийн 25.4, Улсын Их Хурлын 2011 оны 61 дүгээр тогтоолыг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. Боловсролын баримт бичгийн лавлагааг цахим хэлбэрээр олгох талаар дараах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд Л.Гантөмөрт даалгасугай:

а) гадаад улсад оршин суугаа Монгол Улсын иргэнд боловсролын баримт бичгийн лавлагааг цахим хэлбэрээр олгох үйл ажиллагааг Мэдээллийн технологи, шуудан, харилцаа холбооны газартай хамтран зохион байгуулж, 2016 оны 7 дугаар сарын 15-ны өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх;

б) боловсролын баримт бичгийн лавлагааг цахим хэлбэрээр олгох үйлчилгээний хөлсийг архивын хууль тогтоомжид заасан журамд нийцүүлэн тогтоох.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд Ч.САЙХАНБИЛЭГ

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд Л.ГАНТӨМӨР