A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2016 оны 9 дүгээр сарын 14-ний өдөр

Дугаар 89

Улаанбаатар хот

ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

Засгийн газрын бүтэц, бүрэлдэхүүн өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан Шинжлэх ухаан, технологийн тухай хуулийн 7.3, 7.4-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. "3асгийн газрын комисс, хороо, үндэсний зөвлөл, ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүний тухай" Засгийн газрын 2012 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн 98 дугаар тогтоолын 14 дүгээр хавсралтаар баталсан "Шинжлэх ухаан, технологийн үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүн"-ийг дор дурдсанаар шинэчлэн баталсугай:

Дарга -Монгол Улсын Ерөнхий сайд

Орлогч дарга -Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд

Гишүүд: -Байгаль орчин, аялал жуулчлалын дэд сайд;

-Сангийн дэд сайд;

-Монгол Улсын Ерөнхий сайдын ахлах зөвлөх;

-Барилга, хот байгуулалтын дэд сайд;

-Зам, тээврийн хөгжлийн дэд сайд;

-Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн дэд сайд;

-Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн дэд сайд;

-Эрчим хүчний дэд сайд;

-Эрүүл мэндийн дэд сайд

-Үндэсний хөгжлийн газрын дарга;

-Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газрын дарга;

-Шинжлэх ухааны академийн ерөнхийлөгч;

-Монгол Улсын их сургуулийн захирал;

-Шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийн захирал;

-Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн захирал;

-Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн захирал;

-Үндэсний технологийн дээд сургуулийн захирал;

-"Шинэ Монгол" технологийн дээд сургуулийн захирал.

Нарийн бичгийн дарга -Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны Шинжлэх ухаан, технологийн бодлогын газрын мэргэжилтэн (хавсран гүйцэтгэх).

Монгол Улсын Ерөнхий сайд Ж.ЭРДЭНЭБАТ

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд Ж.БАТСУУРЬ