A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2016 оны 11 дүгээр сарын 2-ны өдөр

Дугаар 129

Улаанбаатар хот

НЭР ӨӨРЧЛӨХ ТУХАЙ

Засгийн газрын тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны саналыг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

Үндэсний дуу, бүжгийн эрдмийн чуулгын нэрийг Үндэсний урлагийн их театр гэж өөрчилсүгэй.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд Ж.ЭРДЭНЭБАТ

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд Ж.БАТСУУРЬ