A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2017 оны 9 дүгээр сарын 13-ны өдөр

Дугаар 262

Улаанбаатар хот

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН СУДАЛГААНЫ ТӨВ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

Шинжлэх ухаан, технологийн тухай хуулийн 6.1.7, 11.2.1, Иргэний хуулийн 30.2, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 5-д заасныг тус тус үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1.Монгол-Орос-Хятадын эдийн засгийн коридор байгуулах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор "Хөрөнгө оруулалтын судалгааны төв"-ийг Гадаад харилцааны яамны дэргэд байгуулж, дүрмийг хавсралт ёсоор баталсугай.

2."Хөрөнгө оруулалтын судалгааны төв"-ийг эрх бүхий байгууллагад бүртгүүлж, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавьж ажиллахыг Гадаад харилцааны сайдын үүрэг гүйцэтгэгч Ц.Мөнх-Оргилд даалгасугай.

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙДЫН ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭГЧ Ж.ЭРДЭНЭБАТ

ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ САЙДЫН ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭГЧ Ц.МӨНХ-ОРГИЛ