A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2019 оны 4 дүгээр сарын 10-ны өдөр

Дугаар 140

Улаанбаатар хот

ДҮРЭМД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

Шинжлэх ухаан, технологийн тухай хуулийн 7.3-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

"Дүрэм шинэчлэн батлах тухай" Засгийн газрын 2007 оны 6 дугаар сарын 20-ны өдрийн 146 дугаар тогтоолын хавсралтаар баталсан "Шинжлэх ухаан, технологийн үндэсний зөвлөлийн дүрэм"-ийн 2.2 дахь заалтын "Монгол Улсын Ерөнхий сайд, орлогч дарга нь" гэснийг, 4.4 дэх заалтын ", түүний эзгүйд орлогч дарга" гэснийг, 4.10 дахь заалтын "орлогч" гэснийг тус тус хассугай.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.ХҮРЭЛСҮХ

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд Ё.БААТАРБИЛЭГ