A

A

A

  • Нүүр
  • Сайдын тушаал
  • ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Тендер шалгаруулалтын материалыг тухайн тендерт оролцогчдод ил болгох/
Бүлэг: 1979

САНГИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

2019 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдөр

Дугаар 132

Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 52 дугаар зүйлийн 52.1.3 дахь заалтыг үндэслэн ТУШААХ НЬ:

1. "Тендер шалгаруулалтын материалыг тухайн тендерт оролцогчдод ил болгох журам"-ыг хавсралтаар баталсугай.

2. Энэхүү журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хууль, эрх зүйн газар /З.Энхболд/-т үүрэг болгосугай.

САЙД Ч.ХҮРЭЛБААТАР

 

 

/Сангийн сайдын 2021 оны 242 дүгээр тушаалаар нэмэлт, өөрчлөлт орсныг тусгав/