A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2021 оны 3 дугаар сарын 24-ний өдөр

Дугаар 71

Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ, ТОГТООЛД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

Оюуны өмчийн тухай хуулийн 10.1, 10.3-т заасныг тус тус үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1. "Оюуны өмчийн үндэсний зөвлөлийн ажиллах журам"-ыг 1 дүгээр хавсралт ёсоор баталсугай.

2. "Оюуны өмчийн үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүн"-ийг "Засгийн газрын комисс, хороо, үндэсний зөвлөл, ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүний тухай" Засгийн газрын 2017 оны 1 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 27 дугаар тогтоолын 29 дүгээр хавсралт болгон 2 дугаар хавсралт ёсоор баталсугай.

(Энэ тогтоолын 2 дахь заалтыг Засгийн газрын 2022 оны 350 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон)

3. Мөн тогтоолын тогтоох хэсгийн "Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 14.3," гэсний дараа "Оюуны өмчийн тухай хуулийн 10.3" гэж нэмсүгэй.

(Энэ тогтоолын 3 дахь заалтыг Засгийн газрын 2022 оны 350 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон)

Монгол Улсын Ерөнхий сайд Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Х.НЯМБААТАР