A

A

A

Бүлэг: 1979

 

                                                                                                        Монгол Улсын Их Хурлын 2021 оны 106 дугаар тогтоолын 5 дугаар хавсралт

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРАЛД 2022 ОНД ҮЕ ШАТТАЙГААР ӨРГӨН МЭДҮҮЛЖ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭХ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ЖАГСААЛТ

 

 

Д/д

 

Хуулийн төслийн нэр

Хариуцан боловсруулах байгууллага

Өргөн мэдүүлэх хугацаа

 

1

Төрийн болон орон нутгийн өмчит компанийн тухай

Хууль зүй, дотоод хэргийн яам

2022 оны 01 дүгээр сар

2

Дампуурлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга буюу Төлбөрийн чадваргүйдлийн тухай

Хууль зүй, дотоод хэргийн яам

2022 оны 01 дүгээр сар

3

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай /шинэчилсэн найруулга/

 

Сангийн яам

2022 оны 01 дүгээр сар

4

Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн тухай

 

 

Сангийн яам

2022 оны 01 дүгээр сар

5

Малын тоо толгойн албан татварын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Сангийн яам, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам

2022 оны 01 дүгээр сар

 

6

Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай

Сангийн яам, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам

2022 оны 01 дүгээр сар

7

Нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх тухай

Сангийн яам, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам

2022 оны 01 дүгээр сар

 

8

Уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн тухай

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам

2022 оны 01 дүгээр сар

9

Үндэсний баялгийн сангийн тухай

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам

2022 оны 01 дүгээр сар

10

Эдийн засгийн сэргэлтийг дэмжих хөгжлийн төслийг санхүүжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх тухай

Сангийн яам

2022 оны 01 дүгээр сар

11

Монгол Улсын Хөгжлийн банкны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Сангийн яам

2022 оны 01 дүгээр сар

12

Хөгжлийн сангийн тухай

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам

2022 оны 01 дүгээр сар

13

Шүүхийн бус журмаар өр барагдуулах тухай

Хууль зүй, дотоод хэргийн яам

2022 оны 01 дүгээр сар

14

Ашигт малтмалын тухай /шинэчилсэн найруулга/

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам

2022 оны 03 дугаар сар

15

Тээврийн нэгдсэн хууль

Зам тээврийн хөгжлийн яам

2022 оны 03 дугаар сар

16

Төрийн хяналт шалгалтын тухай /шинэчилсэн найруулга/

Шадар сайд

2022 оны 03 дугаар сар

17

Газрын багц хууль

Барилга, хот байгуулалтын яам

2022 оны 03 дугаар сар

18

Хөрөнгө оруулалтын тухай /шинэчилсэн найруулга/

Хууль зүй, дотоод хэргийн яам

2022 оны 05 дугаар сар

19

Иргэний болон захиргааны шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай

Хууль зүй, дотоод хэргийн яам

2022 оны 05 дугаар сар

20

Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай /шинэчилсэн найруулга/

Хууль зүй, дотоод хэргийн яам

2022 оны 09 дүгээр сар

 

 

 

---оОо---