A

A

A

  • Нүүр
  • Сайдын тушаал
  • ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Гадаадын иргэн, хуулийн этгээд Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт кино зураг авалт хийхэд зөвшөөрөл олгох журам/ ЗХХАЭ №21
Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН СОЁЛЫН САЙДЫН ТУШААЛ

2022 оны 6 дугаар сарын 20-ны өдөр

Дугаар А/198

Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2, Кино урлагийг дэмжих тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.7-д заасныг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. "Гадаадын иргэн, хуулийн этгээд Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт кино зураг авалт хийхэд зөвшөөрөл олгох журам"-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.

2. Энэ журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Төрийн нарийн бичгийн дарга (С.Оюунбилэг), үйл ажиллагаандаа мөрдөхийг Кино урлагийн зөвлөл (Ч.Ундрал)-д үүрэг болгосугай.

САЙД Ч.НОМИН