A

A

A

Бүлэг: 1979

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны

2022 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн

516 дугаар тогтоолын хавсралт

 

УЛААНБААТАР ХОТЫН ҮЙЛДВЭР, АЖ АХУЙ НЭГЖ,

БАЙГУУЛЛАГАД БОРЛУУЛАХ ДУЛААНЫ ТАРИФ

 

Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллагад борлуулах дулааны  тарифыг (НӨАТ-гүй) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:

 

Хэрэглэгчдийн ангилал

Хэмжих нэгж

Тариф /НӨАТ-гүй/

1

Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллагын дулаан

Халаалт

Төг/м3

604.00

Халаалт, хэрэгцээний ус халаасан дулаан, салхилуулга, технологийн халуун ус

Төг/ГЖ

9,314.00

2

Албан байгууллагын хэрэгцээний ус халаасан дулаан

Төг/м3

2,637.00