A

A

A

  • Нүүр
  • Сайдын тушаал
  • ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Өргөн нэвтрүүлгийн сүлжээгээр гамшиг болон аюулын дохио, сэрэмжлүүлгийг дамжуулах журам/- /ЗХХАЭ №03. 2023.01.23/
Бүлэг: 1979

ЦАХИМ ХӨГЖИЛ, ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ САЙДЫН ТУШААЛ

2023 оны 01 дүгээр сарын 04-ны өдөр

Дугаар А/01

Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, Монгол Улсын яамны эрхзүйн байдлын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.13 дахь заалт, Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1."Өргөн нэвтрүүлгийн сүлжээгээр гамшиг болон аюулын дохио, сэрэмжлүүлгийг дамжуулах журам"-ыг хавсралт ёсоор баталсугай.

2.Журмын хэрэгжилтийг хангуулах талаар зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллахыг Харилцаа холбооны бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга /Х.Энхманлай/-д үүрэг болгосугай.

САЙД   Н.УЧРАЛ