A

A

A

  • Нүүр
  • Сайдын тушаал
  • МОНГОЛ УЛСЫН 2023 ОНД ЭКСПОРТЛОХ СТРАТЕГИЙН ЗАРИМ ХҮНСНИЙ НЭР ТӨРӨЛ, ТОО ХЭМЖЭЭ, АНГИЛЛЫН КОД
Бүлэг: 1979

 

 

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2023 оны 03 дугаар сарын 02 -ны өдрийн А/58 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт

 

 

 

Монгол улсын 2023 ОНД экспортлох стратегийн

зарим хүнсний нэр төрөл, ТОО ХЭМЖЭЭ, АНГИЛЛЫН КОД

 

Стратегийн хүнсний нэр

Төрөл

БТКУС-ын код

    Тоо хэмжээ

1

Улаанбуудай гурил

Улаанбуудайн гурил

1101

   20000 тн (хорин мянга)

 


Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2023 оны 03 дугаар сарын 02 -ны өдрийн А/58 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралт

 

 

Монгол улсын 2023 ОНД иМПОРТЛОХ стратегийн

зарим хүнсний нэр төрөл, ТОО ХЭМЖЭЭ, АНГИЛЛЫН КОД

 

Стратегийн хүнсний нэр

Төрөл

БТКУС-ын код

    Тоо хэмжээ

1

Улаанбуудай

Улаанбуудай, үрийн

1001.11.00

1001.91.10

   10000 тн (арван мянга)

2

Улаанбуудай

Улаанбуудай, хүнсний

1001.19.10

1001.99.11

50000 тн (тавин мянга)

3

Савласан цэвэр ус

Ундны савласан цэвэр ус

2201.90.10

3400 тн (гурван мянга дөрвөн зуу)