A

A

A

Бүлэг: 1979

Засгийн газрын 2023 оны 3 дугаар

сарын 29-ний өдрийн 115 дугаар

тогтоолын 2 дугаар хавсралт

 

 

 

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ЭРЭЛТТЭЙ МЭРГЭЖЛИЙН ЧИГЛЭЛ

 

 

 

Индекс

Хөтөлбөрийн нэр

Боловсролын түвшин                         

 

Диплом

 

 

Бакалавр

 

1.

011201

Багш, сургуулийн өмнөх боловсрол

 

+

2.

011301

Багш, бага боловсрол

 

+

3.

011401

Багш, математикийн боловсрол

 

+

4.

011403

Багш, мэдээлэл зүйн боловсрол

 

+

5.

011405

Багш, химийн боловсрол

 

+

6.

011407

Багш, биологийн боловсрол

 

+

7.

011409

Багш, физикийн боловсрол

 

+

8.

011411

Багш, газарзүйн боловсрол

 

+

9.

011428

Багш, тусгай хэрэгцээт боловсрол

 

+

10.

011424

Багш, хөгжмийн боловсрол

 

+

11.

061302

Программ хангамж

+

+

12.

061901

IoT (Зүйлсийн интернэт) технологи

 

+

13.

101501

Аялал жуулчлал

 

+

14.

073203

Халаалт, агаар сэлгэлт, кондиционар

 

+

15.

073202

Сантехникийн инженерчлэл

 

+

16.

072104

Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи

 

+

17.

072102

Хоол зүй, шим судлал

 

+

18.

031301

Сэтгэл судлал

 

+

19.

092301

Нийгмийн ажил

 

+

20.

098801

Нийгмийн эрүүл мэнд

 

+

21.

102201

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй

 

+

22.

091503

Хөдөлмөр засал

 

+

23.

091502

Хөдөлгөөн засал

 

+

24.

091106

Нүүр амны эрүүл ахуйч

+

 

25.

091203

Дүрс оношилгоо

+

+

26.

082101

Ойн аж ахуй

+

+

27.

081105

Мах, сүү судлал

 

+

28.

091301

Сувилахуй

+

+

29.

091602

Эм найруулагч

+

 

30.

091202

Бага эмч

+

 

31.

091308

Эх барихуй

+

+

32.

091403

Лабораторийн техникч

+

 

33.

021203

Үйлдвэрлэлийн дизайн

 

+

34.

078811

Соёлын биет өвийн хадгалалт хамгаалалтын технологи

 

+

35.

021501

Хөгжмийн урлаг

 

+

36.

032201

Номын сан судлал

 

+

37.

021103

Тайзны техник, технологи

 

+

38.

021106

График дизайн

+

+

 

 

 

 

----o0o----