A

A

A

  • Нүүр
  • Засгийн газрын тогтоол
  • ГААЛИЙН АЛБАН ТАТВАР, НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН ТАТВАРААС ЧӨЛӨӨЛӨХ СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ СУДАЛГАА ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БОЛОН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, ТҮҮНИЙ ДАГАЛДАХ ХЭРЭГСЭЛ, СЭЛБЭГИЙН ЖАГСААЛТ
Бүлэг: 1979

Засгийн газрын 2016 оны 198 дугаар

                                                                          тогтоолын хавсралт

 

 

ГААЛИЙН АЛБАН ТАТВАР, НЭМЭГДСЭН ӨРТГИЙН АЛБАН ТАТВАРААС ЧӨЛӨӨЛӨХ

СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ СУДАЛГАА ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БОЛОН

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТОНОГТӨХӨӨРӨМЖ, ТҮҮНИЙ ДАГАЛДАХ ХЭРЭГСЭЛ,

СЭЛБЭГИЙН ЖАГСААЛТ

 

БТКУС-ийн

код

Тоног төхөөрөмжийн нэр

1. Салхины эрчим хүч

1.1

6810.91.50

Салхин турбин генераторын төмөр-бетонон цамхаг

1.2

7308.20.00

Салхин турбин генераторын цамхаг

1.3

7308.90.00

Салхин турбин генераторын цамхагийг холбогч эд анги

1.4

8412.80.10

Салхин турбин

1.5

8412.90.10

Салхин турбины бул, далбаа

1.6

84.82

Салхин турбины холхивч

1.7

8483.40.00

Салхин турбины хурдны хайрцаг

1.8

8501.61.00

Цахилгаан генератор (75кВА-аас ихгүй хүчин чадалтай)

1.9

8501.62.00

Цахилгаан генератор (75кВА-аас их боловч 375кВА-аас ихгүй  хүчин чадалтай)

1.10

8501.63.00

Цахилгаан генератор (375кВА-аас их боловч         750кВА-аас ихгүй хүчин чадалтай)

1.11

8501.64.00

Цахилгаан генератор (750кВА-аас их хүчин чадалтай)

1.12

8502.31.00

Салхин турбин генераторын төхөөрөмж

1.13

8537.10.00

1000В-оос ихгүй хүчдэлийн цахилгааны хяналт, удирдлагын төхөөрөмж

1.14

8537.20.00

1000В-оос их хүчдэлийн цахилгааны хяналт, удирдлагын төхөөрөмж

1.15

9028.30.00

Цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэл, нийлүүлэлтийн тоолуур

1.16

9030.20.00

Осциллоскоп, осциллограф

1.17

9030.31.00

Салхины эрчим хүчний хэмжилтийн универсал багаж (бичлэг хийх төхөөрөмжгүй)

1.18

9030.32.00

Салхины эрчим хүчний хэмжилтийн универсал багаж (бичлэг хийх төхөөрөмжтэй)

1.19

9030.33.00

Амперметр, потенциометр, вольтметр, ваттметр, багтаамж болон индукци хэмжигч, омметр, фазометр,  давтамж хэмжигч, логомер (бичлэг хийх төхөөрөмжгүй)

1.20

9030.39.00

Амперметр, потенциометр, вольтметр, ваттметр, багтаамж болон индукци хэмжигч, омметр, фазометр,  давтамж хэмжигч, логомер (бичлэг хийх төхөөрөмжтэй)

2. Нарны эрчим хүч

2.1

3920.10.00

Этилен-винил-ацетат хуудас (EVA-Ethylene vinyl acetate film)

2.2

3920.99.00

Поливинилфторид хуудас (Tedlar- Polyvinyl fluоride film)

2.3

7003.12.00

Нарны зайн нүүрний шил 

2.4

7009.91.00

Парабол хэлбэртэй, мөнгөлөг шилэн ойлгогч толь (хүрээгүй)

2.5

7009.92.00

Парабол хэлбэртэй, мөнгөлөг шилэн ойлгогч толь (хүрээтэй)

2.6

7115.90.00

Парабол хэлбэртэй, мөнгөөр бүрсэн металан ойлгогч

2.7

7304.31.00

 

Нарны дулаан цуглуулах, хүлээн авах зориулалттай, гагнаасгүй, төмөр буюу чанаржуулаагүй ган хоолой

2.8

7304.41.00

Нарны дулаан цуглуулах, хүлээн авах зориулалттай, гагнаасгүй зэвэрдэггүй ган хоолой

2.9

7304.51.00

Нарны дулаан цуглуулах, хүлээн авах зориулалттай, гагнаасгүй чанаржуулсан ган хоолой

2.10

7308.90.00

Нарны ойлгогч болон PV модуль суурилуулах зориулалттай төмөр тулгуур

2.11

7409.31.00

Нарны элемент холбох зориулалттай, тугалган бүрээстэй зэс тууз (0.15 мм-ээс дээш зузаантай)

2.12

7410.12.00

Нарны элемент холбох зориулалттай, тугалган бүрээстэй зэс тууз (0.15 мм-ээс ихгүй зузаантай)

2.13

7411.21.00

Нарны дулаан цуглуулах, хүлээн авах зориулалттай зэс-цайрын хайлшин буюу гуулин хоолой

2.14

7411.22.00

Нарны дулаан цуглуулах, хүлээн авах зориулалттай зэс-никель-цайрын хайлшин буюу мөнгөлөг никель хоолой

2.15

7411.29.00

Нарны дулаан цуглуулах, хүлээн авах зориулалттай зэсийн бусад хайлшин хоолой

2.16

7610.90.00

Нарны зайн хөнгөнцагаан хүрээ

2.17

7610.90.00

Нарны ойлгогч болон PV модуль суурилуулах зориулалттай хөнгөн цагаан тулгуур

2.18

8306.30.00

Парабол хэлбэртэй, өнгөлсөн хөнгөнцагаан ойлгогч

2.19

8406.81.00

Уурын турбин (40МВт-аас их хүчин чадалтай)

2.20

8406.82.00

Уурын турбин (40МВт-аас ихгүй хүчин чадалтай)

2.21

8412.80.90

Стирлинг хөдөлгүүр  

2.22

8419.19.00

Нараар ус халаах зориулалттай дулааны хоолой бүхий вакуум болон хавтгай коллектор

2.23

8419.89.00

Нарны тусгал хүлээн авагч      

2.24

8419.89.00

Халаах төхөөрөмж бүхий ус нөөцлөх сав 

2.25

8479.89.00

Нар дагах системийн тоног төхөөрөмж

2.26

8486.40.00

Нарны элемент зүсэх, сортлох, холбох, битүүмжлэх, угсрах төхөөрөмж, нарны үүсгүүр угсрах төхөөрөмж  

2.27

8502.39.00

Нарны генераторын төхөөрөмж

2.28

8504.40.00

Инвертер, конвертер

2.29

8536.90.00

1000В-оос ихгүй хүчдэлийн холбогч, хуваарилагч хайрцаг

2.30

8537.10.00

1000В-оос ихгүй хүчдэлийн цахилгааны хяналт, удирдлагын төхөөрөмж

2.31

8541.40.00

Нарны зайн элемент, PV модуль

2.32

9001.90.00

Оптик элементийг орлуулах толь

2.34

9002.90.00

Фреснел линз

2.35

9005.80.00

Нарны тусгал төвлөрүүлэгч гелиостат

2.36

9015.80.00

Нарны цацрагийн эрчмийг хэмжих багаж

2.37

9028.30.00

Цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэл, нийлүүлэлтийн тоолуур

2.38

9030.20.00

Осциллоскоп, осциллограф

2.39

9030.31.00

Нарны эрчим хүчний хэмжилтийн универсал багаж (бичлэг хийх төхөөрөмжгүй)

2.40

9030.32.00

Нарны эрчим хүчний хэмжилтийн универсал багаж (бичлэг хийх төхөөрөмжтэй)

2.41

 

 

9030.33.00

Амперметр, потенциометр, вольтметр, ваттметр, багтаамж болон индукци хэмжигч, омметр, фазометр,  давтамж хэмжигч, логомер (бичлэг хийх төхөөрөмжгүй)

2.42

9030.39.00

Амперметр, потенциометр, вольтметр, ваттметр, багтаамж болон индукци хэмжигч, омметр, фазометр,  давтамж хэмжигч, логомер (бичлэг хийх төхөөрөмжтэй)

2.43

9030.82.00

Нарны цахилгаан үүсгүүрийн чадал хэмжигч 

3. Газрын гүний болон хөрсний

   дулааны эрчим хүч

3.1

7304.31.00

Газрын гүний дулаан цуглуулах, хүлээн авах зориулалттай, гагнаасгүй төмөр буюу чанаржуулаагүй ган хоолой

3.2

7304.41.00

Газрын гүний дулаан цуглуулах, хүлээн авах зориулалттай, гагнаасгүй, зэвэрдэггүй ган хоолой

3.3

7304.51.00

Газрын гүний дулаан цуглуулах, хүлээн авах зориулалттай, гагнаасгүй чанаржуулсан ган хоолой

3.4

7411.21.00

Газрын гүний дулаан цуглуулах, хүлээн авах зориулалттай зэс-цайрын хайлшин буюу гуулин хоолой

3.5

7411.22.00

Газрын гүний дулаан цуглуулах, хүлээн авах зориулалттай зэс-никель-цайрын хайлшин буюу мөнгөлөг никель хоолой

3.6

7411.29.00

Газрын гүний дулаан цуглуулах, хүлээн авах зориулалттай зэсийн бусад хайлшин хоолой

3.7

8414.80.00

Газрын гүний дулааны насос

3.8

8419.50.00

Дулаан солилцогч

3.9

8418.61.00

Дулааны насос

4. Усан цахилгаан станц

4.1

8410.11.00

Усан турбин болон усан сэнс (1000кВт-аас ихгүй хүчин чадалтай)

4.2

8410.12.00

Усан турбин болон усан сэнс (1000кВт-аас их боловч 10000кВт-аас ихгүй хүчин чадалтай)

4.3

8410.13.00

Усан турбин болон усан сэнс (10000кВт-аас их хүчин чадалтай)

4.4

8410.90.00

Усан турбин болон усан сэнсний эд анги

4.5

8413.81.00

Усны насос

4.6

8426.11.00

Станцын дотор байрлуулах дүүжин кран

4.7

8481.80.00

Ус хүлээн авах байгууламжийн хаалт

4.8

8501.61.00

Цахилгаан генератор (75кВА-аас ихгүй хүчин чадалтай)

4.9

8501.62.00

Цахилгаан генератор (75кВА-аас их боловч 375кВА-аас ихгүй  хүчин чадалтай)

4.10

8501.63.00

Цахилгаан генератор (375кВА-аас их боловч          750кВА-аас ихгүй хүчин чадалтай)

4.11

8501.64.00

Цахилгаан генератор (750кВА-аас их хүчин чадалтай)

4.12

8502.39.00

Гидрогенератор

4.13

8503.00.00

Цахилгаан генераторын эд анги

4.14

8535.90.00

1000В-оос их хүчдэлийн холбогч, хуваарилагч хайрцаг

4.15

8537.20.00

1000В-оос дээш хүчдэлийн цахилгааны хяналт, удирдлагын төхөөрөмж

4.16

9025.11.00

Пирометр

4.17

9025.80.00

Гидрометр

4.18

9025.90.00

Гидрометр болон пирометрийн эд анги

4.19

9026.10.00

Усны түвшин болон урсац хэмжигч, монометр

5. Био эрчим хүч

5.1

8416.20.00

Био түлшээр ажилладаг зуухны галын хотол

5.2

8406.81.00

Уурын турбин (40МВт-аас их хүчин чадалтай)

5.3

8406.82.00

Уурын турбин (40МВт-аас ихгүй хүчин чадалтай)

5.4

8501.61.00

Биоцахилгаан станцын генератор (75кВА-аас ихгүй хүчин чадалтай)

5.5

8501.62.00

Биоцахилгаан станцын генератор (75кВА-аас их боловч 375кВА-аас ихгүй  хүчин чадалтай)

5.6

8501.63.00

Биоцахилгаан станцын генератор (375кВА-аас их боловч 750кВА-аас ихгүй хүчин чадалтай)

5.7

8501.64.00

Биоцахилгаан станцын генератор (750кВА-аас их хүчин чадалтай)

5.8

8411.81.00

Хийн турбин (5000кВт-аас ихгүй хүчин чадалтай)

5.9

8411.82.00

Хийн турбин (5000кВт-аас их хүчин чадалтай)