A

A

A

Бүлэг: 1979

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2009 оны 2 дугаар сарын 11-ний өдөр

Дугаар 50

Улаанбаатар хот

ОЙ ТЭМДЭГЛЭХ ТУХАЙ

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг даргын саналыг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 370 жилийн ойг 2009 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдөр тэмдэглэсүгэй.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд С.БАЯР

Боловсрол,соёл,шинжлэх ухааны сайд Ё.ОТГОНБАЯР